Våra utbildningar

Anknytning och trauma i socialt arbete: när kunskap blir kompetens

Våra utbildningar ger kunskap om anknytningsrelationens betydelse för känsloreglering, mentalisering och risk för trauma. Du lär dig om teoretiska begrepp och hur dessa får relevans i det sociala arbetet.

Gå webbutbildning eller låt oss komma till er. Våra utbildningar har sedan 2013 gett socialsekreterare, HVB-personal, familjehem och pedagoger verktyg för att kunna omsätta kunskap  till adekvat kompetens.

Webbutbildning

För yrkesverksamma

Hur kan anknytningsteori användas i en utredning eller bli en kompass i ett behandlingsarbete? För att förstå en elev? Eller när ett umgänge ska planeras?

Webbutbildning

Gemensam utbildning för yrkesverksamma som arbetar med familjehem och för deras familjehem

Denna utbildning riktar sig särskilt till dig som arbetar med familjehem samt dina familjehem eller jourhem. I denna utbildning får du kunskap och handfasta råd i hur du kan handleda ditt familjehem med fokus på anknytning och trauma.

Webbutbildning

För familjehemsföräldrar

Under vår utbildning, som särskilt riktar sig till familjehem eller jourhem, varvas teoretiska begrepp med exempel ur vardagen.

Webbinarium

Traumatiserade barn i socialtjänsten

En utbildning med fokus på trauma och hur man kan kartlägga detta inom socialtjänsten.

Skola och förskola

För pedagoger

Utbildning, konsultation och handledning för pedagoger ger nya sätt att se på ett problemskapande beteende. Vad ligger bakom det? Anknytningsteorin och kunskap om känsloreglering och trauma erbjuder nya perspektiv som ökar förståelse och möjligheten att påverka barnets eller elevens utveckling positivt.

Kontakta oss