Våra utbildningar

Anknytning och trauma i socialt arbete: när kunskap blir kompetens

Våra utbildningar ger kunskap om anknytningsrelationens betydelse för känsloreglering, mentalisering och risk för trauma. Du lär dig om teoretiska begrepp och hur dessa får relevans i det sociala arbetet.

Gå webbutbildning eller låt oss komma till er. Våra utbildningar har sedan 2013 gett socialsekreterare, HVB-personal, familjehem och pedagoger verktyg för att kunna omsätta kunskap  till adekvat kompetens.

För yrkesverksamma

Hur kan anknytningsteori användas i en utredning eller bli en kompass i ett behandlingsarbete? För att förstå en elev? Eller när ett umgänge ska planeras?

För yrkesverksamma som arbetar med familjehem och för deras familjehem

I denna utbildning som riktar sig särskilt till dig som arbetar med familjehem samt dina familjehem eller jourhem. I denna utbildning får du kunskap och handfasta råd i hur du kan handleda ditt familjehem med fokus på anknytning och trauma.

För familjehemsföräldrar

Under vår utbildning, som särskilt riktar sig till familjehem eller jourhem, varvas teoretiska begrepp med exempel ur vardagen.