Webbutbildningen för familjehem

Vill du som familjehem veta mer om anknytningens betydelse?
Eller hur trauma påverkar ett barns utveckling?

Att gå en kurs via webben innebär att du själv bestämmer tid, takt och plats för din utbildning. Under sex månader ser du åtta filmer när tid finns för en kortare eller längre stund framför datorn. Du kan återkomma till dem när du vill, på egen hand eller som en del i en handledning. Till varje film finns ett arbetsblad med sammanfattande punkter och frågor för reflektion.

Innehåll

  • Introduktionsfilm (6 min)
  • Grundläggande begrepp (15 min)
  • Undvikande anknytning (19 min)
  • Ambivalent anknytning (11 min)
  • Desorganiserad anknytning (20 min)
  • Kartan - Inre arbetsmodeller (11 min)
  • Känsloreglering (16 min)
  • Trauma (41 min)

Utbildning familjehem

I utbildningen ingår:

  • Inloggningsuppgifter för att få fri tillgång till filmerna och ladda ner arbetsblad
  • Boken En liten handbok om anknytning (värde 179 kr + moms)

Kursavgift per deltagande familjehem är 2200 kr exklusive moms.

Du är redan inloggad.

Logga ut för att kunna skapa nytt konto.

Logga ut

Utbildning tillsammans

Vi erbjuder även utbildning för familjehem tillsammans med familjehemssekreterare eller -konsulent

I vårt utbildningspaket får både du som familjehem och den som handleder dig möjlighet att gå webbutbildning parallellt samt förslag på hur materialet kan användas löpande i handledningen. Be din familjehemssekreterare eller familjehemskonsulent kontakta oss för mer information.

Kontakta oss