Webbutbildning för dig som arbetar med familjehem

Vill du fördjupa din kunskap kring anknytning och trauma samtidigt som du får stöd i hur du kan använda denna kunskap i ditt arbete med familjehemmet?

Som familjehemssekreterare eller -konsulent träffar man familjehemmet regelbundet för handledning och stöd. Webbutbildningen Anknytning och trauma ger dig möjlighet att hålla en röd tråd i handledningen, förmedla fördjupad kunskap och initiera reflektion inom viktiga teman.

Du går webbutbildningen för yrkesverksamma och ditt familjehem webbutbildningen som är speciellt framtagen för dem. Du får en djupare teoretisk nivå men innehåll med kunskap och modeller kommer att stämma väl överens med den utbildning som ditt familjehem går. När du går webbutbildningen så har du tillgång till utbildningen i sex månader och kan se filmerna hur många gånger du vill. Du har som yrkesverksam både tillgång till din egen webbutbildning och till den version som ditt familjehem har.

Att gå en kurs via webben innebär att du själv bestämmer tid, takt och plats för din och dina familjehems utbildning. Under sex månader ser du och dina familjehem filmerna när tid finns för en kortare eller längre stund framför datorn. Ni kan återkomma till dem när ni vill, på egen hand eller som en del i en handledning. Du kan arbeta med familjehemmen enskilt eller i grupp under utbildningen.

Till varje film finns ett arbetsblad med sammanfattande punkter och frågor för reflektion.

Innehåll

 • Introduktionsfilm (ca 5 min)
 • Grundläggande begrepp (ca 20 min)
 • Undvikande anknytning (ca 15 min)
 • Ambivalent anknytning (ca 20 min)
 • Desorganiserad anknytning (ca 25 min)
 • Kartan -Inre arbetsmodeller (ca 10 min)
 • Känsloreglering (ca 35 min)
 • Mentalisering (ca 30 min- endast för yrkesverksamma)
 • Trauma (ca 35 min)

Utbildning för dig som arbetar med familjehem och dina familjehem

I utbildningen ingår:

 • Inloggningsuppgifter för att få fri tillgång till filmerna i sex månader och för att kunna ladda ner arbetsblad för både yrkesverksamma och familjehem.
 • Boken En liten handbok om anknytning (värde 179 kr + moms)

Kursavgift för en yrkesverksam är 3600 kr och per deltagande familjehem är kursavgiften 2200 kr exklusive moms. Om det finns fler deltagare än 10 personer, kontakta oss för information om reducerat pris

Utbildning på plats

Låt oss komma till er!

Alla våra utbildningar kan genomföras på plats där vi anpassar innehåll och omfång efter behov och kunskapsnivå hos deltagarna.

Vi kan också erbjuda en mix av webbutbildning, utbildning på plats och efterföljande implementerande handledning. Vi kan till exempel utbilda yrkesverksamma under dagen och träffa familjehem för utbildning kvällstid.

Kontakta oss