Bokcirkel i Bjuv

Lena Zetterström, Enhetschef för Mottagning, Utredning, Familjerätt på Socialtjänsten (Barn, Unga och Familj) i Bjuv berättar om hur de på arbetsplatsen fördjupat läsningen av boken ”En liten handbok om anknytning” genom att skapa en bokcirkel!

För att fördjupa kunskapen om anknytningsteori samt för att putsa sina anknytningsglasögon har Lena Zetterström, enhetschef i Bjuv, valt att ha en bokcirkel på arbetsplatsen. Alla handläggare har vars en bok och en gång i veckan träffas de för att diskutera det kapitel som valts inför veckans bokcirkel. Kapitlet om utredning delades däremot upp på två gånger då det fanns mycket att diskutera och som de ville lägga extra tid på.

Lena Zetterström berättar:

”Två handläggare är ansvarig för ett kapitel i boken. Inför bokcirkelträffen har de förberett ett antal frågor kopplade till kapitlet. Under träffen sitter handläggarna i par och diskuterar det lästa kapitlet samt besvarar de frågor som förberetts. Efter det diskuterar de frågorna i storgrupp. Hela träffen tar ca 1 h”.

Lena Zetterström och hennes arbetsgrupp valde att läsa ett kapitel i veckan.

Vad kan det vara för frågor ni haft med er?

”Det kan vara frågor som om de har erfarenhet av att ha träffat en förälder som de tänker har en undvikande anknytningsstil. Hur har det visat sig? Hur har de förhållit sig till den förälder tex. Eller hur vi på ett bra sätt kan försöka nå föräldern i de förändringar som kan behöva göras.”

På vilket vis har ni haft nytta av att läsa boken i er bokcirkel?

”Det har varit ett bra sätt att använda anknytningsbegreppen och prata om de bekymmer vi ofta möter. Genom diskussionerna är min uppfattning att vi blivit bättre på att identifiera anknytningsmönster i våra familjer. Anknytningsteorin är en viktig teori i vårt arbete och i er bok har ni fångat de olika viktiga pusselbitarna på ett tydligt och okomplicerat sätt – det har blivit väldigt bra diskussioner”.

Har du några tips till andra som också vill använda boken i en bokcirkel?

”Det har varit bra att ta ett kapitel i taget för då har vi haft tid att fördjupa samtalet kring varje kapitel. Skulle jag rekommendera något så är det att lägga tid på vart och ett av kapitlen om trauma, känsloreglering och mentalisering. Vi läste alla tre samtidigt och det blev för kort tid för tre så viktiga områden, så det skulle jag vilja skicka med”.

Skulle du rekommendera andra arbetsgrupper inom socialtjänsten att göra på liknande sätt?

”Ja det gör jag. Boken är jättebra! Det är lagom långa kapitel som är lätta att ta till sig och skapar bra diskussioner i arbetsgruppen om man är intresserad av att fördjupa kunskap och diskussioner utifrån ett anknytningsperspektiv”.
Köp boken härTillbaka till startsidan