Aktuellt

Webbföreläsning 29 september

Traumatiserade barn inom socialtjänsten

Under två timmar går vi igenom begrepp och modeller som hjälper oss hålla kursen i ett ofta komplicerat och långsiktigt arbete.

Mer info och anmälan

Webbföreläsning 24 november

Med trauma- och anknytningsglasögon på umgängesfrågor

Under två timmar lyfter vifrågor om umgänge inom familjehemsvården. Hur ska barnets bästa avgöras? Vadhar vi inom socialtjänsten att utgå från?

Mer info och anmälan