Aktuella webbföreläsningar
‍‍

Fredag 8 mars

Anknytning och trauma för familjehem, jourhem och andra viktiga vuxna

Fokus under dessa två timmar ligger på hur kunskap om anknytning, och trauma kan användas i vardagen. Vi använder modeller som vi själva utgår från i vårt arbete som handledare till familjehemssekreterare, familjehemskonsulenter och familjehem.

Mer info och anmälan

Fredag 12 april

Anknytning och trauma för pedagoger

Vi får ofta höra att vårt sätt att prata om anknytning och trauma inom socialtjänsten också skulle vara hjälpsam för de som möter barn varje dag som pedagoger. Nu erbjuder vi två timmars utbildning speciellt riktad till förskolans och skolans värld med enkla modeller som kan användas direkt i det fortsatta arbetet.

Mer info och anmälan

Fredag 3 maj

Med trauma- och anknytningsglasögon på umgängesfrågor

Under två timmar lyfter vi frågor om umgänge inom familjehemsvården. Hur ska barnets bästa avgöras? Vad har vi inom socialtjänsten att utgå från?

Mer info och anmälan