Aktuella webbföreläsningar
‍‍

Fredag 8 mars

Anknytning och trauma för familjehem, jourhem och andra viktiga vuxna

Fokus under dessa två timmar ligger på hur kunskap om anknytning, och trauma kan användas i vardagen. Vi använder modeller som vi själva utgår från i vårt arbete som handledare till familjehemssekreterare, familjehemskonsulenter och familjehem.

Fredag 3 maj

Med trauma- och anknytningsglasögon på umgängesfrågor

Under två timmar lyfter vi frågor om umgänge för yrkesverksamma inom familjehemsvården och för familjehem. Hur ska barnets bästa avgöras? Vad har vi att utgå från?

Mer info och anmälan